Sites Grátis no Comunidades.net
Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese
ONLINE
3
Partilhe esta Página

Large Visitor Globe


contador de visitas


Letras para Nicks
Letras para Nicks

Neste post vai poder copiar letras ou simbolos para seu nome no chat

 

ᴀ ʙ ᴄ ᴅ ᴇ ғ ɢ ʜ ? ᴊ ᴋ ʟ ᴍ ɴ ᴏ ᴘ ? ʀ s ᴛ ᴜ ᴠ ᴡ x ʏ ᴢᴬ ᴭ ᴮ ᴯ ᴰ ᴱ ᴲ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴻ ᴼ ᴽ ᴾ ᴿ ᵀ ᵁ ᵂ
ล в ¢ ∂ э ƒ φ ђ เ נ к ℓ м и ๏ ק ợ я ร † µ √ ω җ ý ž

α b c d є f g н i j k l м и σ ρ q я ร т υ v w x y z

α b c d є f g Ћ i j k ł м η ø ρ q r s ŧ u v w x y z

ɑ ɓ c ɗ ɛ Բ g ɦ i ʝ k ʆ ɱ ɳ ѳ p q ʀ ร t u ѵ w x y z

α в ૮ đ ૯ Բ g ђ i j ઝ ℓ ʍ ท ѳ ρ ૧ ૨ ઽ Ƭ ષ √ ખ × y z

α b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

[̲̅α̲̅ ̲̅b̲̅ ̲̅c̲̅ ̲̅d̲̅ ̲̅є̲̅ ̲̅f̲̅ ̲̅g̲̅ ̲̅н̲̅ ̲̅i̲̅ ̲̅j̲̅ ̲̅k̲̅ ̲̅l̲̅ ̲̅м̲̅ ̲̅и̲̅ ̲̅σ̲̅ ̲̅ρ̲̅ ̲̅q̲̅ ̲̅я̲̅ ̲̅ร̲̅ ̲̅т̲̅ ̲̅υ̲̅ ̲̅v̲̅ ̲̅w̲̅ ̲̅x̲̅ ̲̅y̲̅ ̲̅z̲̅]

Α b c d э f g н i j k l м И Ø p q Я s Ŧ u v w x y z

ค ๒ c ๔ є Ŧ g ђ เ ן к l м ภ ๏ p q ภ ร т ย v w x y z

Ǻ b c d € f g Ћ i j k l м п Ø ρ q Я ک T Ü v w x y z

ɐ b c d ǝ f g ɥ i j k l ɯ n o d q ɹ s ʇ n v m x y z

Δ β Ć Đ € ₣ Ǥ Ħ Ξ Ĵ Ҝ Ł Μ Ň Ø Р Ω Ř Ş Ŧ Ữ V Ŵ Ж ¥ Ž

4 b c d 3 f g h 1 j k l m n 0 p q r 5 7 u v w x y z

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ

Letras xinesas

頹 衙 浳 浤 搰 ㍭ 煤 洳 橱 橱 煪 ㍱ 煱 둻 睤 ㌹ 楤 ぱ 椹 ぱ ㍵ 畱 煵 田 つ 煵 엌 嫠 쯦 案 迎 是 從 事 網 頁 設 計 簡 大

Letras Arabes ou afganas

  וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠. ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ ャ ` ヲ カ
ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ б в г д е ж

 

Outras letras

A
a ά á â ð å Å Â ª Ä Á À ã Ã A Д д 凡 ค α ą Δ Λ λ Ą ศ ล ẵ ⓐ ਕ ∧ 闩 卂
Ħ ẩ ส ƛ Ḁ ḁ ɒ ɑ Ճ ձ ճ ѧ Ѧ વ ℍ

B
b ß ♭ B β ♇ ฿ ๒ Ђ 乃 в ⓑ Ъ Ь ъ ь ც 阝Ḃ ḃ ɮ Ե ϐ ␢

C
c Ç ç © ¢ C ς ⊂ ℃ ☾ Č Ć 匚 ㄷ ⓒ ⊆ ₡ ⋐ ∁

D
d ð Ð D ๔ ∂ Ď đ ⓓ ď đ ₫ Ԃ ԃ Dત ʠ Ɗ ƌ ժ ɖ Ժ Ԁ ↁ

E
e ë é ê è € £ Ë É Ê È E Σ ﻉ ε Є є ξ Ξ έ ₤ モ モ 乇 ㉫ ㅌ Ȩ ℮ Ǝ Ə ǝ ɘ
౬ ⓔ ≡ ૯ ੬ ਣ 乞 Eミㄠ Ⓔ э ೯ ౯ ŧ Ƹ ƹ Ȝ ȝ Ḝ ḝ Ҽ ҽ ⁅ ⁆ ℇ ℤ ℮ ℯ ∊ ∈

F
f ƒ F Ŧ チ ₣ ド 千 Բ ⓕ բ チ 下 干 王 禾 ʄ Ƒ ƭ Ғ ғ Ϝ ϝ ℉ ℱ Ⅎ ∱

G
g G Ğ ğ Ģ ģ Ĝ ĝ ⓖ ℊ Ǥ ǥ ɠ જ ૬

H
h H н ђ Ĥ ĥ Ħ ん Ћ 卄 ਮ ⓗ ћ Ԋ ԋ 艹 廾 サ 幵 h♄ Ң ң Ҥ ҥ ઞ ℋ ℎ

I
i | | ï í î ì ¡ ¦ Ï Í Î Ì I ٱ เ ! ι ί ϊ Ĩ ⓘ Į ⓛ į Ĭ Ị I 讠 辶 エ ℐ ェ
ǰ ḯ Ḯ ῑ

J
j J ן ┘ フ Ĵ ⓙ ڷ ل ਹ ĵ ڸ ਹ਼ਾ נ ʝ ǰ յ

K
k K ⓚ к ќ Ќ ₭ 长 ʞ Ҝ ҝ Ҟ ҟ Ҡ ҡ ㉿

L
l £ ¿ L ℓ Ĺ เ ℒ ㄴ ட ㉡ Ŀ 乚 Լ լ £Ľ Ł

M
m M ๓ ௱ ♍ ♏ ൬ 爪 ⓜ ണ м ற ന m ɱ ਅ ლ യ ன ள რ ʍ ₥

N
n ñ Ñ N η ภ и Π ή π Ń Ŋ א Պ ന ท ห ŋ ฑ И й ⓝ ₦ ர ఇ ɲ ɳ Ɲ դ ռ ղ Ϟ ℕ ⋒

O
o ø Ø º ° ¤ õ Õ () Օ O Ծ σ ๏ Θ θ ф Φ δ Ơ ơ ⓞ Ò ô Ô ϑ ó Ó OŐ ő Ö ö
ಠ ಢ ದ ರ ఠ Ɵ ɵ Ṏ ṏ Ѳ ѳ Ѻ ѻ Ө ө ბ გ ტ Ϭ ϭ ס ℧ ൭

P
p þ Þ P ק ρ ア ヤ ㄕ卩 卫 户 ⓟ թ 了 ℙ ℘

:

Ợ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő

R:

Ѓ Г Ґ ґ Γ Я Я ® R R я r г Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř я ѓ

S:

Ѕ § š Š § S ѕ s S s S s Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š

U:

Џ U Ụ Ủ Ứ Ừ Ử Ữ Ự u ΰ Ú ú Ù ù Û û Ü ü µ υ Џ Џ U ự ữ ử ừ u ц Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų ΰ υ ϋ ύ ϋ ύ џ μ Ц ц

V:

ν ٧ √ Ш Щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ ω ώ ώ ш щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ш Щ W w ω ώ ω ш щ Ŵ ŵ

Y:

У ¥ ¥ Ч ч ¥ Ỳ ỳ Ỵ Ў ў ỵ у Ỷ ỷ У Ч ў ч Ў ¥ ÿ Ύ Ý Ÿ ¥ Ύ ÿ ý Ϋ Ύ γ Ŷ ŷ Υ Ÿ Ỳ ỳ Ҹ ҹ ע ץ

Z

: Ź ź Ż ż Ž ž Z Z z Ž Z z ž Ζ ζ

 

Letras enfeitadas

๖̶̶̶ۣۜA ๖̶̶̶ۣۜB ๖̶̶̶ۣۜC ๖̶̶̶ۣۜD ๖̶̶̶ۣۜE ๖̶̶̶ۣۜF ๖̶̶̶ۣۜG ๖̶̶̶ۣۜH ๖̶̶̶ۣۜI ๖̶̶̶ۣۜJ ๖̶̶̶ۣۜK ๖̶̶̶ۣۜL ๖̶̶̶ۣۜM ๖̶̶̶ۣۜN ๖̶̶̶ۣۜÑ ๖̶̶̶ۣۜO ๖̶̶̶ۣۜP ๖̶̶̶ۣۜQ ๖̶̶̶ۣۜR ๖̶̶̶ۣۜS ๖̶̶̶ۣۜT ๖̶̶̶ۣۜU ๖̶̶̶ۣۜV ๖̶̶̶ۣۜW ๖̶̶̶ۣۜX ๖̶̶̶ۣۜY ๖̶̶̶ۣۜZ

۰۪۫Ḁ ۰۪۫Ḇ ۰۪۫Ḉ۰۪۫Ḋ ۰۪۫Ḝ۰۪۫Ḟ ۰۪۫Ḡ۰۪۫Ḧ ۰۪۫Ḯ۰۪۫Ĵ ۰۪۫Ḳ۰۪۫Ḻ ۰۪۫Ṃ۰۪۫Ṉ ۰۪۫Ṏ۰۪۫Ṗ ۰۪۫Q۰۪۫Ṝ ۰۪۫Ṩ۰۪۫Ṭ ۰۪۫Ṳ۰۪۫Ṿ ۰۪۫Ẉ۰۪۫Ẍ ۰۪۫Ỵ۰۪۫Ẑ

۰۪۫Ḁ•.¸ ۰۪۫Ḇ•.¸ ۰۪۫Ḉ•.¸ ۰۪۫Ḋ•.¸ ۰۪۫Ḝ•.¸ ۰۪۫Ḟ•.¸ ۰۪۫Ḡ•.¸ ۰۪۫Ḧ•.¸ ۰۪۫Ḯ•.¸ ۰۪۫Ĵ•.¸ ۰۪۫Ḳ•.¸ ۰۪۫Ḻ•.¸ ۰۪۫Ṃ•.¸ ۰۪۫Ṉ•.¸ ۰۪۫Ṏ•.¸ ۰۪۫Ṗ•.¸ ۰۪۫Q•.¸ ۰۪۫Ṝ•.¸ ۰۪۫Ṩ•.¸ ۰۪۫Ṭ•.¸ ۰۪۫Ṳ•.¸ ۰۪۫Ṿ•.¸ ۰۪۫Ẉ•.¸ ۰۪۫Ẍ•.¸ ۰۪۫Ỵ•.¸ ۰۪۫Ẑ•.¸

๏ ḀḆḈḊḜḞḠḦḮĴḲḺṂṈṎṖQṜṨṬṲṾẈẌỴẐ๏♣あ

♣๑̶ۣۜẶ• ♣๑̶ۣۜḆ• ♣๑̶ۣۜḈ• ♣๑̶ۣۜḊ• ♣๑̶ۣۜḜ• ♣๑̶ۣۜḞ• ♣๑̶ۣۜḠ• ♣๑̶ۣۜḦ• ♣๑̶ۣۜḮ• ♣๑̶ۣۜĴ• ♣๑̶ۣۜḲ• ♣๑̶ۣۜḺ• ♣๑̶ۣۜṂ• ♣๑̶ۣۜṈ• ♣๑̶ۣۜṎ• ♣๑̶ۣۜṖ• ♣๑̶ۣۜQ• ♣๑̶ۣۜṜ• ♣๑̶ۣۜṨ• ♣๑̶ۣۜṬ• ♣๑̶ۣۜṲ• ♣๑̶ۣۜṾ• ♣๑̶ۣۜẈ• ♣๑̶ۣۜẌ• ♣๑̶ۣۜỴ• ♣๑̶ۣۜẐ•

๑̶ۣۜẶ• ๑̶ۣۜḆ• ๑̶ۣۜḈ• ๑̶ۣۜḊ• ๑̶ۣۜḜ• ๑̶ۣۜḞ• ๑̶ۣۜḠ• ๑̶ۣۜḦ• ๑̶ۣۜḮ• ๑̶ۣۜĴ• ๑̶ۣۜḲ• ๑̶ۣۜḺ• ๑̶ۣۜṂ• ๑̶ۣۜṈ• ๑̶ۣۜṎ• ๑̶ۣۜṖ• ๑̶ۣۜQ• ๑̶ۣۜṜ• ๑̶ۣۜṨ• ๑̶ۣۜṬ• ๑̶ۣۜṲ• ๑̶ۣۜṾ• ๑̶ۣۜẈ• ๑̶ۣۜẌ• ๑̶ۣۜỴ• ๑̶ۣۜẐ•

 

Letras japonesas 

㊊ ㊐ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ 

 

Letras chinesas 

頹 衙 浳 浤 搰 ㍭ 煤 洳 橱 橱 煪 ㍱ 煱 둻 睤 ㌹ 楤 ぱ 椹 ぱ ㍵ 畱 煵 田 つ 煵 엌 嫠 쯦 案 迎 是 從 事 網 頁 設 計 簡 大

 

Letras e símbolos com circulo 

ⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 

 

Letras pequeninas para Status

ᴀ ʙ ᴄ ᴅ ᴇ ғ ɢ ʜ ? ᴊ ᴋ ʟ ᴍ ɴ ᴏ ᴘ ? ʀ s ᴛ ᴜ ᴠ ᴡ x ʏ ᴢᴬ ᴭ ᴮ ᴯ ᴰ ᴱ ᴲ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴻ ᴼ ᴽ ᴾ ᴿ ᵀ ᵁ ᵂ
ᵃ ᵄ ᵅ ᵆ ᵇ ᵈ ᵉ ᵊ ᵋ ᵌ ᵍ ᵎ ᵏ ᵐ ᵑ ᵒ ᵓ ᵔ ᵕ ᵖ ᵗ ᵘ ᵙ ᵚ ᵛ ᵜ ᵝ ᵞ ᵟ ᵠ ᵡ ᵢ ᵣ ᵤ ᵥ ᵦ ᵧ ᵨ ᵩ ᵪ

ᵅ ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᵊ ᵋ ᶠ ᶡ ᶢ ʰ ᶣ ᶥ ᴵ ˡ ᴵ ᵢ  ᶨ ᵏ ᶩ ᵐ ᶭ ᶬ ᵑ ᶮ ᵒ ᶱ ᵖ ᵨ ᶞ ʳ ᵣ ͬˢ ᶳ ᵗ ᵘ ᶹ ᵛ ᶺ ᵚ ᵪ ᵞ ᵋ ᶻ ᶼ ᵋ &&
ᴬ ᴮ ᴯ ᴰ ᴱ ᴲ ᴳ ᴴ ᵸ ᶦ ᴵ ᴶ ᴷ ᶫ ᴸ ᴹ ᶰ ᴺ ᴻ ᴼ ᴾ ᴿ ᵀ ᵁ ᵂ ᵡ ᵪ ×

ᵃ ᵄ ᵅ ᵆ ᵇ ᵈ ᵉ ᵊ ᵋ ᵌ ᵍ ᵎ ᵏ ᵐ ᵑ ᵒ ᵓ ᵔ ᵕ ᵖ ᵗ ᵘ ᵙ ᵚ ᵛ ᵜ ᵝ ᵞ ᵟ ᵠ ᵡ ᵢ ᵣ ᵤ ᵥ ᵦ ᵧ ᵨ ᵩ ᵪ